FAQs Complain Problems

मौलाकाली मन्दिर

Read More

नारायणी नदी ( पुल )

Read More

परिचय

नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट नगरपालिका मिति २०७१।१।२५ मा घोषणा भई २०७१।२।७ मा कार्यानवयन भई आएको छ । साविकका गैंडाकोट, मुकुन्दपुर, अमरापुरी ३ वटा गा.वि.स.समेतलाई समावेश गरी गैंडाकोट नगरपालिकामा १७ वडा कायम रहेकोमा २०७३ सालमा रतनपुर गा.वि.स. समेत समावेश भई १८ वटा वडा कायम भएको छ ।  हाल वडा नं. १ देखि ९ सम्म संयुक्त वडा समितिको कार्यालय साविक गैंडाकोट,  १०–१३ साविक मुकुन्दपुर र १४–१७ मा साविक अमरापुरी गा.वि.स.र  वडा नं. १८ साविक रतनपुर गा.वि.स. कार्यालयवाट हाल सेवा प्रदान भैरहेको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छौ ।

सूचना 2077-06-02

सूचना २०७७/०६/०१

प्राविधिक कर्मचारीको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

सफल उमेदवार सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालयमा  सम्पर्क राख्नुहोला

नगर कार्यपालिकाको निर्णयहरु

Google Map

जानकारी