FAQs Complain Problems

समाचार

पशु सेवा केन्द्रका कर्मचारीहरूको बिबरण

Photo Designation Section Phone
डा. प्रमोद कुमार पाैडेल पशु चिकित्सक पशु सेवा केन्द्र 9845206432
रमेश ज्ञवाली अधिकृत छैंटौं पशु सेवा केन्द्र ९८४५०४६२५६
प्रदिप सापकोटा अधिकृत छैंटौं ला. स्टक - सेवा केन्द्र हर्कपुर ९८४५०६३४४६
सूर्य सुवेदि ना.प.से.प्रा पशु सेवा केन्द्र ९८५६०४३३३५
छमा ठेडी ना.प.से.प्रा पशु सेवा केन्द्र ९८४७८४९४६७