FAQs Complain Problems

कृषि विकास शाखाका कर्मचारीहरूको बिबरण

Photo Designation Section Phone
निर्मला चौधरी ना.प.स कृषि विकास शाखा ९८४८०७३८३७
राजु प्रसाद शर्मा अधिकृत छैंटौं कृषि विकास शाखा ९८५७६२९८४९
सुस्मिता गौतम सहायक पाँचौ कृषि विकास शाखा ९८६०६९८०१८