FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना !!! २०७८/१०/१२

कोभिड-१९ का कारण सेवा अबरुद्द हुने सम्बन्धी सूचना

कोभिड 19 को महामारी लाई ध्यानमा राखी गैंडाकोट नगरपालिकाबाट जारि गरिएको सार्वजनिक अनुरोध !!!

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना । २०७८/०९/३०

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाउने सम्बन्धि सूचना !!! २०७८/०९/३०