FAQs Complain Problems

News and Notices

कृषि बिकास निर्देशनालयबाट प्रदान गरिने अनुदानहरुको लागि प्रकाशन गरिएको  सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना २०७७-०६-१५

उपस्थिति सम्बन्धमा - सम्पूर्ण सामुदायिक बिद्यालयहरु सबै ( गैंडाकोट नगरपालिका )

गैंडाकोट नगरपालिका नगर विपद ब्यबस्थापन समितिको देहाय बमोजिमका प्रस्तावहरुमा छलफल गर्दै बैठक सम्पन्न

Pages