FAQs Complain Problems

अन्य कर्मचारीहरूको बिबरण

Photo Designation Section Phone
टोपबहादुर थापा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५७३१७७२
महेन्द्र सापकोटा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५०५७२२६
प्रमिला पोख्रेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८६५०३७६४४४
पूर्ण बहादुर थापा सवारी चालक ब्याक-हु लोडर अपरेटर ९८०
सुर्य गुरुङ सवारी चालक सबारी चालक ९८४५४१८२८२
विष्णु प्रसाद पाण्डे कार्यालय सहयोगी उप-प्रमुख कार्य कक्ष ९८४५६३६३२०
नन्दराम कँडेल कार्यालय सहयोगी माली ९८२१३१७०९३
कल्पना अधिकारी कार्यालय सहयोगी राजश्व ९८४५३९२८४८
कुल प्रसाद पौडेल सवारी चालक सबारी चालक ९८६५१७२८५३
सिसिर कुमाल सवारी चालक टयाकटर चालक