FAQs Complain Problems

छात्रवृत्ति फारम ( २०७८) भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकामा संस्थागत विद्यालयको कक्षा ११-१२ मा अध्ययनका लागि कक्षा ११ मा भर्नुपर्ने  छात्रवृत्ति फारम ( २०७८) भर्ने समय थप गरिएको बारे सूचना

तलको link मा गई फारम भर्नुहोला

https://forms.gle/DB6XgqJTBfhKhgxYA