सूचना तथा समाचार

नक्सापास सम्वन्धि सुचना

नक्सा पास सम्बन्धमा गैंडाकोट नगरपालिकाको सूचना :
१. नक्सा पास गर्न आउदा जसको नाममा नक्सा पास गर्ने हो स्वयम् उपस्थित हुनुपर्नेछ ,
२. आफू उपस्थित हुन नसकेमा मनासिब कारण सहित आफ्नो घरको नातेदारले नाता खुल्ने प्रमाण पनि अनिवार्य रुपमा पेस गर्नु पर्नेछ,

एकीकृत सम्पति कर सम्वन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम

गैडाकोट नगरपालिकाको कार्यालयद्धारा अागामी अा.व २०७३/७४ देखि लागुहुने गरि एकीकृत सम्पति कर लागु गर्ने सन्दर्भमा २०७२ फाल्गुण १६ गतेका दिन एक दिने अभिमुखिकरण कार्यक्रमको अायोजना गरेको छ ।

सुचना_कार्यक्रम अधिकृत

LGCDP को तर्फबाट न.पा करारमा नियुक्त हुने कार्यक्रम अधिकृत

लिखित परिक्षा सम्वन्धि सुचना

लिखित परिक्षा सम्वन्धि सुचना

गैडाकोट नगरपालिकामा कर्मचारी पदपुर्तीको लागि लिखित परिक्षा सम्वन्धि सुचना

Pages