FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकोको अत्यन्त जरुरि सूचना

नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सम्बन्धमा

अनलाइन पास(Epass) सम्बन्धि सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाको जरुरि सूचना - covid 19

Covid 19 विशेष गैंडाकोट नगरपालिकाको जरुरि सूचना

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Pages