FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

अनलाइन पास(Epass) सम्बन्धि सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाको जरुरि सूचना - covid 19

Covid 19 विशेष गैंडाकोट नगरपालिकाको जरुरि सूचना

सूचना! सूचना!! सूचना!!!

शिलबन्दी दरभाउ स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

Invitation for Bids for the construction of municipal building phase III

कवाडी करको सिलबन्धि दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धि ७ दिने सूचना

शिक्षा शाखाको सूचना

Invitation for Bids

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धि सूचना

Pages