Elected Officials

Name Designation Tenure Phone
छत्रराज पौडेल नगर प्रमुख नगर अध्यक्ष ९८५७०४०५६४
विष्णु कुमारी कंडेल उप– प्रमुख नगर उपाध्यक्ष ९८५५०११६०१
हरि प्रसाद आचार्य वडा अध्यक्ष वडा न .१ ९८५७०४०५६४
धुब्र राम पौडेल वडा अध्यक्ष वडा न .२ ९८४५०५५२८६
शिव कान्त तिवारी वडा अध्यक्ष वाड न.३ ९८४५०५५२८६
कृष्ण प्रसाद न्यौपाने वडा अध्यक्ष वाड न. ४ ९८५५०५९४९६
नवराज कंडेल वडा अध्यक्ष वाड न. ५ ९८५५०५५५२४
लक्ष्मी प्रसाद सापकोटा वडा अध्यक्ष वाड न. ६ ९८४५२१३४५३
चोला नाथ उपाध्य वडा अध्यक्ष वाड न. ७ ९८४५०९०१२५
डिलाराम रिजाल वडा अध्यक्ष वाड न. ८ ९८४५०२६६२०
प्रेम प्रसाद सापकोटा वडा अध्यक्ष वाड न. ९ ९८४५११४५२०
देवी दत्त कंडेल वडा अध्यक्ष वाड न. १० ९८४७५३५३७२
गोविन्द प्रसाद सुबेदी वडा अध्यक्ष वाड न. ११ ९८४५०४३६००
थिर बहादुर थनेत वडा अध्यक्ष वाड न. १२ ९८४७०७९५३१
पदम लाल पौडेल वडा अध्यक्ष वाड न. १३ ९८५७०४१९११
कोकिसरा राना मगर वडा अध्यक्ष वाड न. १४ ९८४७१२१७५१
राम कुमार श्रेष्ठ वडा अध्यक्ष वाड न. १५ ९८४७२९७१३३
गोबर्धन ज्ञवाली वडा अध्यक्ष वाड न. १६ ९८४४७३१८०४
रत्न बहादुर खडका वडा अध्यक्ष वाड न. १७ ९८०६८६१७०३
तिलबहादुर चितौरी मगर वडा अध्यक्ष वाड न. १८ ९८४७४२०५४२
कान्ति माया पुरी गिरि नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४७४८३१२५
कुमारी रेखा पौडेल नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८५५०८१२७६
निरा दर्जी नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८२१८९९६५५
मेनुका कंडेल नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४७०९४७५८
संगीता घिमिरे नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४५५८४५१६
भिम बहादुर कुमाल नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४५२४६७४४
रमेश भट्टचन नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८०३५०९३८८
सुक बहादुर दराई नगर कार्यपालिकाको सदस्य ९८४५०७३१८५