FAQs Complain Problems

कर्मचारीहरूको बिबरण

Photo Designation Section Email Phone
रामप्रसाद आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५७६३९१११
बालकृष्ण चापागाई उप सचिब शिक्षा ९८५११७३७४७
विष्णु प्रसाद भुषाल लेखा अधिकृत लेखा ९८५५०५३२९०
मोति प्रसाद रिजाल शाखा अधिकृत शिक्षा ९८५७०२७५९७
झलक राज पाैडेल जना स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य ९८५६०४५९३३
प्रमोद कुमार पाैडेल पशु चिकित्सक पशु ९८४१९३३६१४
पुष्पराज शर्मा शाखा अधिकृत प्रशासन ९८४१९३३६१४
लिलाधर शर्मा सूचना अधिकारी/प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन lotus.pokhrel25@gmail.com ९८५५०८१६४१
इन्द्रराज शर्मा जना स्वास्थ्य अधिकृत नगर स्वास्थ्य ९८५७६२०५५२
देवेन्द्र गौतम अधिकृत छैंटौं प्रशासन ९८४५०४५७३४
कालिका प्रसाद घिमिरे अधिकृत छैंटौं प्रशासन ९८४५०५३५००
प्रदिप सापकोटा अधिकृत छैंटौं पशु स्वास्थ्य
तारा उपाध्याय रोजगार संयोजक ९८४५४७२१११
राजु प्रसाद शर्मा अधिकृत छैंटौं कृषि शाखा ९८५७६२९८४९
राजु अर्याल इन्जिनियर प्राविधिक ९८४५३५५००३
रमेश ज्ञवाली अधिकृत छैंटौं पशु ९८४५०४६२५६
शंकर कंडेल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४१६६०४२३
लक्ष्मी प्रसाद सोती सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४५०६३५६१
मोदनाथ न्यौपाने अ.सब.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४५५९५३९९
सुबाश पौड्याल सहायक पाँचौ राजस्व upbeatsubash@gmail.com ९८४४७००७९२
सिर्जना पौडल सहायक पाँचौ वडा सचिब (१२-१३) ९८४५७११२८५
कुल प्रसाद आचार्य सहायक पाँचौ बडा सचिब ९८६७९५३३७७
भवानी सिग्देल सहायक पाँचौ प्रशासन sigdelbhawani44@gmail.com ९८४५१९४६४६
पदम प्रसाद अधिकारी सहायक पाँचौ प्रशासन ९८४५०९००५४
गीता पौडेल सहायक पाँचौ प्रशासन poudelgita979@gmail.com ९८५७६६२५१८
सिता कुमारी लामिछाने पौडेल सहायक पाँचौ महिला तथा सामाजिक साखा ९८४५०८५३६९
ईन्द्र प्रसाद काफ्ले सहायक पाँचौ वडा सचिब (१५ र १६) ९८५५०५०५८४
देवेन्द्र कुमाल सहायक पाँचौ प्रशासन ९८५५०४६४८८
चन्द्र प्रसाद भुषाल सहायक पाँचौ प्रशासन
अम्विका गाैतम भट्टराइ सहायक पाँचौ प्रशासन 9848035483
बलराम पौडेल सहायक पाँचौ वडा सचिव १० ९८५७०४०६५१
विष्णु प्रसाद शर्मा कविराज निरीक्षक आयुर्वेद ९८४५२२५३७७
विष्णु देवि चापागाई सहायक पाँचौ प्रशासन ९८४९६९७१९१
राधा पाैडेल लम्साल सहायक पाँचौ महिला विकास 9843146053
सूर्य सुवेदि ना.प.से.प्रा पशु ९८५६०४३३३५
सुस्मिता गौतम सहायक पाँचौ ९८६०६९८०१८
निर्मला चौधरी ना.प.स कृषि ९८४८०७३८३७
छमा ठेडी ना.प.से.प्रा पशु ९८४७८४९४६७
एकराज सुबेदी कम्प्युटर अपरेटर लेखा/कम्प्युटर yekraj.subedi3@gmail.com 9845209390
गाेविन्द घिमिरे MIS अपरेटर पंजिकरण 9855033222
प्रकाश भण्डारी MIS अपरेटर पंजीकरण 9841181726
तारा थापा सहायक चौथो ९८११९६५१३०
बेद नाथ दाहाल सहायक चौथो प्रशासन (वडा सचिव १४ १७ १८) ९८४५०५०७७३
मनिरत्न सापकोटा सहायक चौथो वडा सचिब (५ र ६) ९८६६०७८३९०
थम बहादुर थापा सहायक चौथो वडा सचिव ३ ९८४५६९८३५५
इश्वरी आचार्य सहायक पाँचौ प्रशासन ९८५७६५३२२२
आरति लामिछाने सहायक चौथो प्रशासन ९८४५५८५०९७
यम कुमारी कंडेल सहायक चौथो प्रशासन ९८४३४०२७५३
पवित्रा चौधरी सहायक चौथो विविध ९८४८०३१८६९
डोलराज पौड्याल सहायक चौथो प्रशासन (वडा सचिव ११) ९८४६९०००००
विपिन सापकाेटा फिल्ड सहायक पंजीकरण 9846962093
तारा माया पुलामी सहायक चौथो ९८४५२७८९३०
लाल कुमार आले सहायक चौथो ९८६७२८१३८७
तीथॅलाल पौडेल सहायक चौथो ९८४७४३४३१३
भगवती अधिकारी सामाजिक परिचालक ९८४५३३३९०८
गीता पन्थ सामाजिक परिचालक ९८४७१९२४६२
हिरा थनेत सामाजिक परिचालक ९८६७७९६९६८५३
टोल माया थापा सामाजिक परिचालक ९८४५७०८५९८
मुकुन्द शर्मा कँडेल अमिन प्राविधिक ९८४५६११३८५
राम कुमारी बर्तौला वास सहजकर्ता वास कार्यक्रम ९८४७०७४६७७
सुर्य गुरुङ सवारी चालक सबारी चालक ९८४५४१८२८२
घननाथ गौडेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५२०००८२
टोपबहादुर थापा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५७३१७७२
कौशल नाथ सापकोटा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८०७१७२९०६
दल बहादुर ठाडा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५७२१५३२
महेन्द्र सापकोटा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५०५७२२६
राजु बराल सवारी चालक सबारी चालक ९८४५०४७३०३
प्रमिला पोख्रेल सरसफाई सहयोगी सरसफाई सहयोगी ९८६५०३७६४४४
जगन्नाथ पाध्या सरसफाई सहयोगी सरसफाई सहयोगी ९८०७९८३०६९
कुल प्रसाद पौडेल सवारी चालक सबारी चालक ९८६५१७२८५३
कोपिला कंडेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५२०९०१२
सिसिर कुमाल सवारी चालक टयाकटर चालक
विष्णु प्रसाद पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर स्वास्थ्य ९८४५६३६३२०
जमुना सापकोटा कार्यालय सहयोगी ९८४५२०५९९७
विष्णु वहादुर सिंजालि कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८४५९७५३००
नन्दराम कँडेल कार्यालय सहयोगी विविध ९८२१३१७०९३
कल्पना अधिकारी कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८४५३९२८४८
बिनोद न्यौपाने सूचना प्रबिधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.gaindakot@gmail.com 9851077616