कर्मचारीहरूको बिबरण

Photo Designation Section Email Phone
रामप्रसाद आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन ९८५७६३९१११
बालकृष्ण चापागाई उप सचिब शिक्षा ९८५११७३७४७
विष्णु प्रसाद भुषाल लेखा अधिकृत लेखा ९८५५०५३२९०
पुष्पराज शर्मा शाखा अधिकृत प्रशासन ९८४१९३३६१४
लिलाधर शर्मा सूचना अधिकारी/प्रशासकिय अधिकृत प्रशासन lotus.pokhrel25@gmail.com ९८५५०८१६४१
इन्द्रराज शर्मा जना स्वास्थ्य अधिकृत नगर स्वास्थ्य ९८५७६२०५५२
बबिता तिमिल्सिना सूचना प्रबिधि अधिकृत सुचना प्रविधि अधिकृत ito.gaindakotmun@gmail.com ९८४४७६५४२९
शंकर कंडेल सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४१६६०४२३
राजु अर्याल इन्जिनियर प्राविधिक ९८४५३५५००३
लक्ष्मी प्रसाद सोती सव.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४५०६३५६१
मोदनाथ न्यौपाने अ.सब.इन्जिनियर प्राबिधिक ९८४५५९५३९९
सुबाश पौड्याल ना.सु राजस्व upbeatsubash@gmail.com ९८४४७००७९२
सिर्जना पौडल ना.सु वडा सचिब (१२-१३) ९८४५७११२८५
कुल प्रसाद आचार्य ना.सु बडा सचिब ९८६७९५३३७७
तारा उपाध्याय रोजगार संयोजक ९८४५४७२१११
देवेन्द्र गौतम ना.सु प्रशासन ९८४५०४५७३४
भवानी सिग्देल ना.सु प्रशासन sigdelbhawani44@gmail.com ९८४५१९४६४६
कालिका प्रसाद घिमिरे ना.सु प्रशासन ९८४५०५३५००
पदम प्रसाद अधिकारी ना.सु प्रशासन ९८४५०९००५४
गीता पौडेल ना.सु प्रशासन poudelgita979@gmail.com ९८५७६६२५१८
किशोर न्यौपाने खरिदार लेखा ९८५५०५०७७५
आरति लामिछाने खरिदार प्रशासन ९८४५५८५०९७
सिता कुमारी लामिछाने पौडेल ना.सु महिला तथा सामाजिक साखा ९८४५०८५३६९
ईन्द्र प्रसाद काफ्ले ना.सु ९८५५०५०५८४
देवेन्द्र कुमाल ना.सु प्रशासन ९८५५०४६४८८
निर्मला चौधरी ना.प.स कृषि ९८४८०७३८३७
कृष्ण प्रसाद शर्मा कविराज निरीक्षक आयुर्वेद ९८४५२२५३७७
एकराज सुबेदी कम्प्युटर अपरेटर लेखा/कम्प्युटर yekraj.subedi3@gmail.com 9845209390
तारा थापा खरिदार ९८११९६५१३०
बेद नाथ दाहाल खरिदार प्रशासन ९८४५०५०७७३
मनिरत्न सापकोटा खरिदार वडा सचिब (५-९) ९८६६०७८३९०
थम बहादुर थापा खरिदार वडा सचिव ३ ९८४५६९८३५५
इश्वरी आचार्य खरिदार प्रशासन ९८५७६५३२२२
तारा माया पुलामी खरिदार ९८४५२७८९३०
लाल कुमार आले खरिदार ९८६७२८१३८७
तीथॅलाल पौडेल खरिदार ९८४७४३४३१३
भगवती अधिकारी सामाजिक परिचालक ९८४५३३३९०८
गीता पन्थ सामाजिक परिचालक ९८४७१९२४६२
हिरा थनेत सामाजिक परिचालक ९८६७७९६९६८५३
टोल माया थापा सामाजिक परिचालक ९८४५७०८५९८
सुर्य गुरुङ सवारी चालक सबारी चालक ९८४५४१८२८२
घननाथ गौडेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५२०००८२
टोपबहादुर थापा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५७३१७७२
कौशल नाथ सापकोटा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८०७१७२९०६
कृष्णप्रसाद पौडेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४७४८३२५१
दल बहादुर ठाडा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५७२१५३२
महेन्द्र सापकोटा कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५०५७२२६
राजु बराल सवारी चालक सबारी चालक ९८४५०४७३०३
प्रमिला पोख्रेल सरसफाई सहयोगी सरसफाई सहयोगी ९८६५०३७६४४४
जगन्नाथ पाध्या सरसफाई सहयोगी सरसफाई सहयोगी ९८०७९८३०६९
कुल प्रसाद पौडेल सवारी चालक सबारी चालक ९८६५१७२८५३
कोपिला कंडेल कार्यालय सहयोगी कार्यालय सहयोगी ९८४५२०९०१२
राम कुमारी बर्तौला वास सहजकर्ता वास कार्यक्रम ९८४७०७४६७७
ईश्वर खनाल का.स प्रशासन ९८४५६३६६८८
सिसिर कुमाल सवारी चालक टयाकटर चालक
बिनिता के . सी कृषि स्वयंसेवक रा.यो.आ ९८४७७०२५८२
यम कुमारी कंडेल खरिदार प्रशासन ९८४३४०२७५३
चन्द्र प्रसाद भुषाल ना.सु प्रशासन
अम्विका गाैतम भट्टराइ ना.सु प्रशासन 9848035483
आशिक पौडेल सव.इन्जिनियर प्राविधिक ९८५७६८४१३८
महेन्द्र भण्डारी पशु चिकित्सक पशु ९८५५०५०८४२
विष्णु प्रसाद काफ्ले इन्जिनियर प्राविधिक ९८४५०४५२९७
बलराम पौडेल ना.सु वडा सचिव १० र ११ ९८५७०४०६५१
राजु प्रसाद शर्मा कृ से पा कृषि शाखा ९८५७६२९८४९
रमेश ज्ञवाली प.से. प्रा पशु ९८४५०४६२५६
प्रदिप सापकोटा अधिकृत छैंटौं पशु स्वास्थ्य
निर्मला ढकाल सह लेखापाल लेखा ९८४५५३६०९२
विष्णु देवि चापागाई सहायक पाँचौ प्रशासन ९८४९६९७१९१
मुकुन्द शर्मा कँडेल अमिन प्राविधिक ९८४५६११३८५
विष्णु प्रसाद पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर स्वास्थ्य ९८४५६३६३२०
जमुना सापकोटा कार्यालय सहयोगी ९८४५२०५९९७
विष्णु वहादुर सिंजालि कार्यालय सहयोगी प्रशासन ९८४५९७५३००