FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

वडा नं.५ लाई पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम आयोजना ।

गैडाकोट नगरपालिका अन्तरगत पर्ने वडा नम्बर ५ लाई पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणाका लागी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

त्यसै क्रममा  पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणाका लागी मिति २०७५/०३/२९ गतेका दिन बिहान ११ बजे गैडाकोट नगरपालिकाको कार्यालय

सुचना

नगर कार्यपालिका कार्यन्वयन हुनु पूर्व निर्माण भएका संरचनाहरुको अभिलेख राख्ने सम्बन्धी सुचना ।

वडा कार्यलयको लागी सुचना ।

गैडाकोट नगरपालिकाको  प्रोफाईल र्निमाणको लागी यस सुचना संगै रहेको फर्म अनुसार यथा सक्के विवरण नगरपालिकामा उपलव्ध गराईदिनु होला । 

Pages