FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

संघ संस्थाको नविकरण सम्बन्धि सूचना

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धि व्यवसायहरु दर्ता/नविकरणका लागि जारि गरिएको सूचना

न्युनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि आवेदन दिने सम्बन्धि सूचना

गैंडाकोट नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरि सूचना

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नामावली नविकरण गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना

इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सुचना

Pages