FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सामाजिक सुरक्षा भत्ताको नामावली नविकरण गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरि सूचना

इन्टरनेट सेवा सम्बन्धि प्रस्ताब पेश गर्ने बारे सूचना

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सुचना

जनहितमा जारि सूचना

प्रेश विज्ञप्ति

कृषि कार्यमा सहयोग कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

 पशु-सेवा अन्तर्गत बाख्राको खोर सुधार कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

Pages