FAQs Complain Problems

प्राविधिक कर्मचारीको अन्तिम नतिजा सम्बन्धी सूचना

सफल उमेदवार सूचना प्रकाशन भएको मितिले ७ दिन भित्र कार्यालयमा  सम्पर्क राख्नुहोला