नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
38% (5 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
62% (8 votes)
Total votes: 13