नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
27% (8 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
73% (22 votes)
Total votes: 30