नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
28% (30 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
72% (76 votes)
Total votes: 106