नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
30% (13 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
70% (31 votes)
Total votes: 44