समाचार

नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
33% (3 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
67% (6 votes)
Total votes: 9