नगरपालिकाको कार्यशैलिलाई तपाई के भन्नुहुन्छ ?

राम्रो छ ।
31% (20 votes)
सुधार गर्नु पर्ने ।
69% (44 votes)
Total votes: 64