२०७४.०१.१९ गते उम्मेदवारी दर्ता गराएका उम्मेदवारहरुले नाम फिर्ता लिएकाे विवरण