Error message

  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).
  • Warning: include(): Unable to allocate memory for pool. in theme_render_template() (line 1526 of /var/www/html/includes/theme.inc).

वडा न‌ं‍ १२ र १४ जोड्ने सडक खण्डको ताउखोलामा पक्की पुल निर्माणको वोलपत्रको आर्थीक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना