नगरपालिका परिसर मा रहेको एक सिङ्गे गैंडा को मुर्ति