FAQs Complain Problems

मौलाकाली मन्दिर

Read More

नारायणी नदी ( पुल )

Read More

परिचय

नवलपरासी जिल्ला गैंडाकोट नगरपालिका मिति २०७१।१।२५ मा घोषणा भई २०७१।२।७ मा कार्यानवयन भई आएको छ । साविकका गैंडाकोट, मुकुन्दपुर, अमरापुरी ३ वटा गा.वि.स.समेतलाई समावेश गरी गैंडाकोट नगरपालिकामा १७ वडा कायम भई वडा नं. १ देखि ९ सम्म संयुक्त वडा समितिको कार्यालय साविक गैंडाकोट,  १०–१३ साविक मुकुन्दपुर र १४–१७ मा साविक अमरापुरी गा.वि.स.कार्यालयवाट हाल सेवा प्रदान भैरहेको ब्यहोरा अवगत गराउन चाहान्छौ ।

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना

संघ संस्थाको नविकरण सम्बन्धि सूचना

संघ संस्थाको नविकरण सम्बन्धि सूचना

Google Map

जानकारी