सूचना तथा समाचार

वडा नं.५ लाई पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणा कार्यक्रम आयोजना ।

गैडाकोट नगरपालिका अन्तरगत पर्ने वडा नम्बर ५ लाई पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणाका लागी विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ।

त्यसै क्रममा  पूर्ण सरसफाईयुक्त वडा घोषणाका लागी मिति २०७५/०३/२९ गतेका दिन बिहान ११ बजे गैडाकोट नगरपालिकाको कार्यालय

कृषकहरुको लागी खुशीको खबर ।

विद्युतीय प्रणाली बाट नक्सा पास गर्दा नक्सा तयार गर्ने तथा सुपरभिजन गर्ने कन्सल्टेन्सीले फाइल पेश गर्दा अनिवार्य रुपले भर्नु पर्ने फाराम ।

Pages