सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि नाम दर्ता र नविकरण गर्ने सम्वन्धि जरुरी सुचना ।