आ.व.०७६/०७७ मा खरिद हुने कार्यमा सहभागि हुन सूचिकृत हुने सूचना ।