गैडाकोट नगरपालिका कार्यालयको प्रतिक चिन्ह (Logo) डिजाईन