News & Events

गैडाकाेट नगरपालिकाको दाेस्राे नगर परिषद् २०७२ मा प्रस्तुत नीति,बजेट तथा कार्यक्रम ।