वडा नं ११

गैडाकोट नगरपालिका वडा नं ११ को विवरण

Undefined
Population: 
३६३८
Ward Contact Number: 
९८४७६२२७१२